Geleceğimiz, yaptığımız iştir dedik ve
“Daima geleceği hayal et”

ilkesiyle yola çıktık.

Sanayi Bakanlığı, Tübitak ve Kosgeb destekli güçlü Ar-Ge nitelikli bitirdiğimiz her proje bizi bir adım daha ileriye taşıdı.
Bu süreçte biriktirdiğimiz tecrübe ve bitmek bilmeyen enerjimizle
Türkiye’nin geleceği için yazmaya devam ediyoruz.

Teknolojideki değişim ve gelişimlere yön vermek için bir araya gelmiş olan genç ve dinamik ekibimizin yenilikçi ve profesyonel yaklaşımlarıyla, yazılımcılara ışık tutan ve kullanıcılar için kolay uygulanabilir yazılımlar üretmektir.

Nota Yazılım

Dünyada tanınırlığı olan ve tercih edilen bir ürün geliştirmek.

İhtiyaçları doğru belirleyebilmek için proje analiz çalışmalarını özenle ve keyifle hazırlıyoruz. Analiz çalışmalarının ışığında gereksinimleri bire bir karşılayacak öneriler ile çözüm odaklı bir yaklaşım izliyoruz. Uyguladığımız proje yönetimi anlayışı ile istenen kalitedeki ürünü, beklenen sürelerde ve ayrılan bütçeyle geliştirerek müşteri memnuniyeti sağlıyoruz.

Geliştirdiğimiz ürünlerle müşterilerimize sağladığımız pozitif fayda sayesinde müşterilerimiz verimlilik, karlılık ve saygınlığını artırabilmektedirler.

NOTA Yazılım sürdürülebilir başarısında ve iyi yönetişim uygulamalarında her şekildeki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin kritik rolü olduğunun ve bilgi güvenliğinin yeterli bir seviyede sağlanamamasının finansal kayıplar yanında itibar kaybı riskini de artıracağının farkındadır.

 

Bu bilgi güvenliği politikası, NOTA Yazılımın Bilgi Güvenliği yönetimine yaklaşımını özetlemesinin yanında, bilgi sistemlerinin güvenliğinin korunması için gerekli yönlendirici ilkeleri ve sorumluluklarını ortaya koyar.

 

NOTA Yazılım, korumakla yükümlü olduğu bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin gerektiği şekilde sağlanması amacıyla TS ISO/IEC 27001 Standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulumunu, gerçekleştirilmesini, işletilmesini, izlenmesini, gözden geçirilmesini, bakımını ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

 

Yazılım geliştirme ve danışmanlık faaliyetleri yürüten şirketimizde;

 

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili güncel mevzuatları takip etmeyi,

Yazılım geliştirme süreçlerimiz başta olmak üzere yaptığımız tüm faaliyetleri etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak tamamlamayı,

Firmamıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığına erişimde gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ve bilgi güvenliği farkındalığının kurum kültürü haline getirilmesini sağlamayı,

İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planların hazırlanması, uygulanması ve test edilmesini sağlamayı,

Bilgi varlıklarımıza ve süreçlerimize yönelik risklerin kabul görmüş risk yönetim metodolojilerine uygun olarak değerlendirilmesi ve işlenmesinin sağlanmasını,

Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmayı, taahhüt ediyoruz.

Geleceğimiz "Yaptığımız İştir"

Güçlü Yönlerimiz

Bizi biz yapan ve geleceğe taşıyan güçlü yönlerimiz

Image
Uzman Kadro
Ekibimizin gücüyle başarılıyız;
Başarı ile tamamlanmış 30 proje ve binin üzerinde kullanıcısı ile alınmış 18 patent ve piyasaya sunulmuş 250 kullanıcılı 3 paket ürün
Image
Çevik Yönetim
Proje yönetimindeki çevikliğimiz ile güçlüyüz
Projenin başlangıcından canlıya alma sürecine kadar uyguladığımız Agile Metodolojiler sayesinde projelerimizi başarıyla tamamlıyoruz.
Image
Teknolojiye Uyum Hızı
Adaptasyon yeteneğimiz ile güçlüyüz;
Ürünlerimizde ve hizmetlerimizde yeni nesil teknolojilere sağladığımız hızlı uyum ile sektörün güçlü aktörlerindeniz
Image
Çözüm Sürecimiz
Kritik konularda sunduğumuz çözüm önerileri ile güçlüyüz;